Make your own free website on Tripod.com
ทายนิสัยจากสุนัข
วิธีเลือกอาหารสุนัข
การทำคลอดสุนัข
การให้ยากับสุนัข
การให้วัคซีนสุนัข
โรคและการดูแลรักษา
ที่อยู่และอุปกรณ์เสริม
1. ที่พัก ควรจัดหาที่พักที่มีการหลบแดด หลบฝน ซึ่งอาจอยู่ในบริเวณบ้าน ที่จอดรถ หรือใต้ถุนบ้านก็ได้ และเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ที่รองนอนควรมีการเปลี่ยนหรือซักให้สะอาด ซึ่งจะช่วยป้องกันและกำจัดเห็บหมัด ล้างคอกเดือนละครั้ง พร้อมทั้งลงน้ำยากำจัดเห็บหมัด เปลี่ยนที่รองนอนใหม่ แล้วเผาหรือทำลายอันเก่า


2. ของเล่น สุนัขควรจะมีของเล่นเพื่อไม่ให้เครียดเกินไป ของเล่นเช่น กระดูกปลอม ลูกบอล ตุ๊กตายาง เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้เมื่อสกปรกควรมีการทำความสะอาด หรือเปลี่ยนใหม

3. ที่ใส่อาหาร และน้ำ ชามอาหารและน้ำควรล้างทำความสะอาดทุกวัน มีการให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ มีให้เลือกทั้งแบบพลาสติก กระเบื้อง สเตนเลส ถ้าสุนัขชอบกัดทำลายไม่ควรเลือกแบบพลาสติก เพราะจะถูกทำลายได้ง่าย และบางทีสุนัขอาจกินเข้าไปด้วย